HIER VLOEIT EEN SPRING BORN VAN NOODWENDIGH ONDERHOUT

HIER VLOEIT EEN SPRING BORN VAN NOODWENDIGH ONDERHOUT
VOOR OUDE BURGERS, ’T ZYN DAN MANNEN OFTE VROUWEN
DES HEEREN BORREN HOF IN ZUTPHENS STADT GEBOUT
KAN DIE VERVALLEN ZYN MILDDADIG ONDERHOUWEN

Dichter(s): Ds. Raesvelt

Locatie: Zaadmarkt 99, Zutphen, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1723

Relatie met locatie: Het gedicht werd geschreven voor deze locatie

Initiatiefnemer: Provisoren van het Bornhof

Boek: Uit: H.N. van Til, 'Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van de stad Zutphen en hare bevallige omstreken', uitgave W.C. Wansleven, Zutphen, 1830, blz. 49.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: In zijn boek Het Oude Bornhof en omgeving, zeven eeuwen geschiedenis in Zutphen, eigen uitgave, Zutphen, 2010, beschrijft de auteur en uitgever, Kees Etienne, in bijlage VII, blzz. 227-229, de geschiedenis van de poort van het Bornhof. Zijn archiefonderzoek onthulde dat de dichter van het 'varsjen voor de Bornhover porte' ene ds. Raesvelt was, die daarvoor als vergoeding een anker wijn ontving. Het Bornhof was een armenhuis, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1320. In het boek van Van Til uit 1830 wordt een tekst weergegeven die op enkele punten iets verschilt van de huidige.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.