Hier waak ik

hier waak ik
met mijn tenen in het water
groot genoeg om vloed te breken
voldoende klein om te verdwijnen
in de oksel van een stad

tussen torens van bomen
sta ik op wacht
onder mijn versmalde oog
zag ik ze komen – in keurige kolonnes
hun wapens blinkend in de zon -
ik gaf geen krimp
ik barstte niet of boog
en zag ze ook weer gaan

meer dag en dauw wil ik hier plukken
als stenen hoeder van geblaat
trots en met verbeten trek
zal ik de palingschuiten groeten
de karpers en de kano’s
de honden en konijnen
ik zal er langer zijn
dan hen dan u

ik heb hier de eeuwigheid
u slechts een seconde

Dichter(s): Tom Marien

Locatie: Sionsvest 74, 2500 Lier, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: augustus 2016

Relatie met locatie: In 2016 bestond het Groot Spui 500 jaar. Het gebouw heeft in de loop der jaren twee functies gehad. Enerzijds was het een kleine vesting die de toegang tot de stad bewaakte. Anderzijds regelde men vanuit dit gebouw de waterstand in de binnenstad.

Initiatiefnemer: De Sociëteit van de Schaepshoofden. In opdracht van de Schaepshoofden (die het gebouw nu beheren) schreef de auteur het gedicht. Na een academische zitting met causerie door professor Etienne Rooms sloot de auteur met dit gedicht de avond af.

Meer info: http://marientom.blogspot.be/search/label/Schaepshoofden

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.