Hier zit je goed

Op deze plek zit je helemaal goed. Dat zagen ze allemaal voor zich.
Ze waren de eersten hier. Friezen. Een stam van nieuwkomers.
Ze liepen voorop door hun eigen tijd. Achter hen lag niets.
Voor hen lag alles. Al was dat slechts moerasland, waar je zelf
een fijn vooruitzicht bij moest fantaseren. Dat deden ze dan ook.
Je leefde in de eerste eeuw na Christus. Je moest ergens beginnen.

Ze stroopten hun vastbeslotenheid op en gingen aan de slag.
Ze zouden het onhaalbare bewerken. Optimisme verbouwen.
Dat zat aanvankelijk niet mee. Het lage land liep telkens onder.
De Romeinen keken er vol spot op neer. ‘Vissen op het droge’
noemden zij de mensen hier, terwijl ze zichzelf nog maar eens
wat wijn inschonken. Ondertussen bleven ze doodsbang voor
dit zelfbewuste volk van grote, sterke, blonde noorderlingen,
dat het hoofd niet buigen zou voor hoogmoed uit het zuiden.

Ze waren hier neergestreken om te werken, die noorderlingen,
om hun tijdperk te doorploegen met een stampende werklust.
Dat maakte je tot voorouder. Dat je er nooit eens even bij ging
zitten. Al sloop er heel veel later toch wat twijfel in dat beeld.
De bodem gaf een prachtvondst prijs: een blokfluit uit die tijd!
Dat plaatste onze voorouders zowaar in ander licht: gezellig
rond het vuur, muziekje erbij. Ze hadden er geen woorden voor,
maar het smaakte wel naar meer. De vraag was toen: wanneer?

Er gingen vele noeste eeuwen overheen. En in de twintigste was
het volbracht. De tijd kon nu trakteren. Men maakte dit gebied
hiervoor volledig rijp. Het oogstfeest werd uitbundig recreëren.
Wie weten wil wat deze oude sluisdeur in dit landschap doet,
welnu, die staat hier voor de symboliek. Die zegt in feite dit:
wie openstaat voor het verleden, begrijpt ook in de toekomst
beter hoe het zit.

Dichter(s): Arthur Lava

Locatie: Wagenweg 15, 1724 Oudkarspel, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: juni 2016

Relatie met locatie: Dit prozagedicht is vormgegeven op een oude sluisdeur, die in het recreatiegebied Geestmerambacht op een heuveltje staat. Aan de ene zijde bevindt zich het volledige gedicht, aan de andere zijde wordt de titel ‘Hier zit je goed’ in een groot lettercorps herhaald. Die titel heeft meerdere betekenissen. Allereerst hoort de titel uiteraard bij de inhoud van het gedicht, dat gaat over de gedachtenwereld van de eerste bewoners van deze streek, de Friezen. Volgens de dichter moeten zij gedacht hebben dat ze hier goed zaten. Hoewel ze ook voorvoelden dat het toenmalige moerasland niet direct ideale landbouwgrond was. In het gedicht worden de Friezen uitgebeeld als aanpakkers. Voorts zegt de titel in het grote corps twee dingen tegen de bezoeker van het recreatiegebied: dat je in deze mooie omgeving fijn kunt recreëren én, meer praktisch, dat je hier ook kunt gaan zitten. Het object heeft aan beide zijden over de gehele lengte een zitbank.

Initiatiefnemer: Recreatieschap Geestmerambacht

Vormgever: Guus Bayards

Naam invuller: Howard Krol

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.