hij staat in het huis

plotseling zijn verleden zich opdringt uit steviger grond
om allerhande achterstallige inzichten op te eisen
vreemd gewichtloos weten voor vergeten takken
die gehaast teruggereikt worden aan een stam
geen heeft naar buiten toe een belang
een slinks verwijt leeft even
of het valt terug naar het ongeloof
waarvan het nuchter licht boven de bomen nog leeft

wonderlijk zelfs in zijn eigen verleden ziet hij
zichzelf weinig steekhoudend met zelfs nooit een ruzie

hij houdt van de grote open ruimtes in het bos
overgrootouderlijk verloren
als wat hij deed of naliet fortuinlijk misliep of vergeefs beroerde
het heeft hem niet doen groeien
ps (deze woorden willen niet belangrijk zijn
willen tot het vergeten strekken
willen liggen voorbij elk inzicht
deze woorden zijn als een bosrand

toonloos

Dichter(s): Ids Blaauw

Locatie: Coördinaten: (53.08449363623077, 6.677067997256563)

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2011

Relatie met locatie: Een – gezien de ps misschien wel onbedoeld – bijzonder gedicht, geplaatst bij het gebouw Eikenstein. Daar worden mensen behandeld met psychotische en andere psychiatrische stoornissen. In dit gebouw is ook een forensisch psychiatrische afdeling, waar mensen worden behandeld die als gevolg van hun psychiatrische stoornis een delict hebben gepleegd

Initiatiefnemer: Lentis (zie verder https://www.lentis.nl/over-lentis/), samen met de Jan Boer-poëzieprijs

Boek: Uit de bundel Ogen-Ik, uitgave naar aanleiding van de Jan Boer Poëzieprijs 2002

Opmerkingen of wetenswaardigheden: In 1895 werd hier het psychiatrisch ziekenhuis van de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland geopend. Het terrein had veel groen en eigen voorzieningen. Het was een klein dorp op zich. Tegenwoordig is het complex van Ggz-instelling Lentis, dat nog steeds een deel in gebruik heeft. De oude landschapstuin is er nog altijd. Over het mooie terrein kun je een poëzieroute lopen, waarin 17 gedichten zijn opgenomen. De winnaars van de Jan Boer Poëzieprijs (georganiseerd door Lentis) krijgen er een plekje. De prijs is in het leven geroepen om “aandacht te vragen voor de vaak uitzonderlijk creatieve talenten van (ex-)cliënten van de ggz” en wordt eens in de drie jaar toegekend. De poëzieprijs is vernoemd naar de Groninger dichter Jan Boer (1899 – 1983).

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.