Hulp

'Bist Du ein mensch, so fühle meine Not'
(voor dr. Geerhard E. Schaap, psychiater)

Totdat er iemand komt die mij ziet
in de stilte, die naar me luistert
in het donker is er geen plekje in mijn hersenen
waar het geluk zit, maar wanneer ik
genees van mijn gesloten toekomst
wordt het daarboven weer soepel
lenige zenuwcellen, herstellende banen.

Hij brak mijn limbisch zwijgen: de amygdala
begon te glanzen en er was druk verkeer
tussen de dendrieten.

Hij zei: 'Het is mijn taak serotonine vrij te maken
en dat kan alleen als er voldoende
aminozuur aanwezig is. Dat zuur zit
in bananen. Je moet je brein flexibel houden
door een goed gesprek, een prima pil
of een kromme banaan. Fietsen is ook niet gek.
Maar zo eenvoudig is het niet, dat begrijp je wel.'

Hij grijnsde: 'We gaan er hard tegen aan!'

Dichter(s): Remco Ekkers

Locatie: Coördinaten: (53.08632777447121, 6.6728096942138615)

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2011

Relatie met locatie: Bij het eerste Hoofdgebouw (uit 1895), waarop ook de spreuk uit Matth. 8, v. 16 en 17: 'En hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zoude worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen.'

Initiatiefnemer: Lentis (zie verder https://www.lentis.nl/over-lentis/) samen met de Jan Boer-poëzieprijs

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Gedicht ter ere van het afscheid van dr. Geerhard E. Schaap, psychiater en voormalig lid van de Raad van Bestuur van Lentis, initiatiefnemer van de Jan Boer Poëzieprijs en de poëzieroute. In 1895 werd hier het psychiatrisch ziekenhuis van de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland geopend. Het terrein had veel groen en eigen voorzieningen. Het was een klein dorp op zich. Tegenwoordig is het complex van Ggz-instelling Lentis, dat nog steeds een deel in gebruik heeft. De oude landschapstuin is er nog altijd. Over het mooie terrein kun je een poëzieroute lopen, waarin 17 gedichten zijn opgenomen. De winnaars van de Jan Boer Poëzieprijs (georganiseerd door Lentis) krijgen er een plekje. De prijs is in het leven geroepen om “aandacht te vragen voor de vaak uitzonderlijk creatieve talenten van (ex-)cliënten van de ggz” en wordt eens in de drie jaar toegekend. De poëzieprijs is vernoemd naar de Groninger dichter Jan Boer (1899 – 1983).

Meer info: Meer over Remco Ekkers op : https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=ekke001, en naar aanleiding van zijn overlijden ook : https://woutervanheiningen.wordpress.com/2021/07/30/remco-ekkers/

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.