Hûs fan stilte

In het Fries:

Hûs fan stilte

Lit ús in hûs fan stilte bouwe
Mei mourren fan leafde
En in dak fan frede
Mei keamers fol bliidskip
En in tún,

In tún,
Mei wat ljocht
En wat skaad
Mei wat sjongende fûgels
En in slûgjende kat op it paad

Lit ús in hûs fan leafde bouwe
Mei muorren fan begryp
En in dak fan fertrouwen
En in hiem om te sintsjen
En keamers,

Keamers
Om yn te ferdwinen
Elkoarren te sykjen
Elkoarren te finen

Litte we in hûs fan stilte bouwe

In het Nederlands:

Huis van stilte

Laten we een huis van stilte bouwen
Met muren van liefde
En een dak van vrede
Met kamers vol blijdschap
En een tuin,

Een tuin
Met wat licht
En wat schaduw
Met zingende vogels
En een slapende kat op het pad

Laat ons een huis van liefde bouwen
Met muren van begrip
En een dak van vertrouwen
En een erf waar we kunnen zonnen
En kamers,

Kamers
Om in te verdwijnen
Om elkaar in te zoeken
Om elkaar te vinden

Laten we een huis van stilte bouwen

Dichter(s): Tsjits Peanstra

Locatie: Horstweg 7, 8763 MR Parrega, Nederland

Taal: Fries

Datum geplaatst: Voorjaar 2008

Relatie met locatie: Het huis van Hanneke Woudhuizen-Boer.

Initiatiefnemer: Dochter Jantien Delwel

Vormgever: Kunstenaar in Bolsward Daniël Nauta

Boek: Gevonden in: "it fryske ferse paad". Op internet nu ook te vinden via Google.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Op haar 65e verjaardag heeft Hanneke Woudhuizen-Boer het gedicht van haar kinderen en vrienden gekregen. Het was het lievelings gedicht van haar (overleden) man en haarzelf. In zo'n huis wilden ze leven, als nieuwe start nadat ze beiden een mislukt huwelijk achter henhadden gelaten. Helaas was haar man toen al overleden, maar het blijft toch iets van hen samen wat ze graag door willen geven.

Meer info: Het huis staat aan de elfstedenroute en is door velen al gefotografeerd. Dat blijft maar doorgaan, fietsers, wandelaars, bootjesmensen etc. Zelfs auto's stoppen er voor om door het raampje een foto te maken. Op 29 april 2008 stond een foto van het gedicht op de cultuurpagina van de Leeuwarder Courant. Op 25 november 2009 kwam er nogmaals een uitgebreid intervieuw in de Leeuwarder Courant. Tsjits Peanstra is het pseudoniem van Tjitske Jonkman-Nauta.

Naam invuller: Hanneke Woudhuizen-Boer

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.