Ik ben als het middelpunt van een cirkel…

Ego tamquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferent iae partes; tu autem non sici - Ik ben als het middelpunt van een cirkel, tot hetwelk zich alle delen van de omtrek in gelijke mate verhouden; gij zijt echter niet zo.

Dichter(s): Dante Alighieri

Locatie: Coördinaten: (52.10995437106186, 5.092278070217637)

Taal: Nederlands en Latijn

Datum geplaatst: 2002

Relatie met locatie: Het gedicht staat op de rand van het bassin van de Walravenfontein, omringd door een grote rotonde.

Initiatiefnemer: Architectenbureau Kraaijvanger Urbis in opdracht van Gemeente Utrecht

Vormgever: De Duitse kunstenaar Gerhard Merz (1947)

Boek: Uit: 'Vita Nova, XII'

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De tekst is wat Amor antwoordt, als Dante aan hem vraagt: 'Waarom huil je?' De Liefde verschijnt aan Dante in de gedaante van een jongeman in het wit gekleed. Het antwoord wordt verondersteld te betekenen dat de Liefde goddelijk is en Dante niet en dat de Liefde daarom dingen weet die Dante nog niet weet of mag weten, namelijk dat Beatrice, de aanbedene van Dante, zal sterven. Daarom huilt Amor. Het beeld van de cirkel met fontein als middelpunt staat voor de tijdloosheid van God; de afstand van het middelpunt tot elk punt op de cirkel is gelijk, niets is dichterbij of verderaf. De fontein met zijn bassin verbeeldt daarmee de goddelijke alwetendheid en tijdloosheid. En de mens die op een bankje bij de fontein zit... die is niet zo.

Meer info: Zie http://utrechtfoto.blogspot.com/2013/11/ en https://www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/kunstwerken/zonder-titel

Naam invuller: Alexis de Roode

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.