Ik ha dyn namme yn de wolken skreaun

Ik ha dyn namme yn de wolken skreaun,
mei hjerstich tried fan reachfyn goud.
Ik ha de tonge fan dyn tinzen preaun,
en foar dy in himel boud.

Ik ha dyn namme yn de wolken skreaun,
mei inket, ynlik read, fan ‘t sap út elzehout.
Ik ha de lippen fan dyn leafde preaun,
en fan dy al dat jout.

Ik ha dyn namme noch mei triennen wreaun,
en de smaak noch yn ‘e mûle preaun,
en de glâns noch yn myn eagen hân.

Mar troch de westewinen is er treaun,
en mei wolken fol fan wjitte is er dreaun,
en yn stiltme fan in storeen stoarn.

Dichter(s): Jan Kooistra

Locatie: Coördinaten: (53.09793007028045, 5.5597307591517175)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: Liefde is soms als een bliksemschicht, een westenwindvlaag, een naam die je in de wolken schrijft. Deze molen kan er over meepraten. In de zomer van 2009 werd ze tijdens een zwaar onweer door de bliksem getroffen. De brandweer was er op tijd bij, zodat de schade beperkt bleef. Maar of dat met liefde ook altijd het geval is?

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: Gedicht uit de bundel 'De sulveren appels fan de moanne' (1984)

Meer info: Meer over de auteir op: https://www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/40-k/107-kooistra-jan en https://rixt.frl/dielnimmende-dichters/jan-kooistra/ Meer over de molen: https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=51

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.