IN DE SCHADUW VAN HET OUDE LAND

IN DE SCHADUW VAN HET OUDE LAND
BIJ DE DIJK DIE HET LAND DOORKLIEFT
VAAGT ÉÉN KLAP ACHT DROMEN WEG
DE POMPEN BLIJVEN MALEN

Dichter(s): Niels Blomberg

Locatie: Gemaalweg 25, 8313PR Rutten

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Het gedicht hangt op gemaal Buma van waterschap Zuiderzeeland en beschrijft dit gemaal in zijn omgeving.

Initiatiefnemer: Waterschap Zuiderzeeland

Vormgever: Custom media, Emmeloord

Boek: Woordenstroom, de tweede bundel van Niels Blomberg, waterdichter van waterschap Zuiderzeeland

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Sinds 2006 is Niels Blomberg waterdichter van waterschap Zuiderzeeland, dat belast is met het waterbeheer in de provincie Flevoland. Tijdens oorlog zijn op deze plaats 8 mensen omgekomen toen een eerder afgeworpen Engelse vliegtuigbom onverwacht explodeerde.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.