Ist alles wisseling waar we ook onze oogen wenden

Ist alles wisseling waar we ook onze oogen wenden,
De tijd bouwt weder op, terwijl zijn hand verstoort.
Hier golfde eens de zee, waar nu de akkers tieren,
En uit vermolmd qebeent' kwam nieuwe groeikracht voort.

En evenals natuur herrees in schooner luister,
Bestraalde ook hooger licht het menschelijk verstand.
Hier toch waar 't heidendom orakeltaal deed hooren,
Staat nu ter eere Gods het dierbaar kruis geplant.

Laat dan de wufte tijd ook eens deez' heuvel sloopen,
Ligt rijst nog schooner plek in dit bekoorlijk oord —
Maar dan zelfs als heel d’ aarde haar einde is genaderd,

Brengt toch de leer van 't kruis haar vruchten eeuwig voort.

Dichter(s): J. Weeling

Locatie: Coördinaten: (52.323150668264525, 6.9550223490015695)

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1840 / 1955

Initiatiefnemer: Op de noordhelling van de Tankenberg is in 1844 een gemetseld prieel met een koepelvormig dak gebouwd door J.F. Peese Binkhorst, oud-burgemeester van Oldenzaal. De koepel werd later, mogelijk bij een restauratie in 1905, vervangen door een puntdak, maar in de volksmond bleef tot op heden de benaming 'het koepeltje' in stand.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Vanaf de koepel bovenop de 85 meter hoge Tankenberg een 'schoon uitzicht', dat tot ver in Duitsland gaat. Op de stoep staat dit vers ingebeiteld, afkomstig J. Weeling, die in het midden van de 19de eeuw rector van het Oldenzaalsche Gymnasium was. J. Weeling leefde van 1821 tot 1851.

Meer info: https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/twente/losser/de-tankenberg- Of op https://nl.wikipedia.org/wiki/Tankenberg

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.