It sizze oant it net mear jildt

Wolst it bewarje
sadat it itselde bliuewt

wolst it bewarje
oant it mear wurdich wurdt

itselde dat wat wurdich bliuwt
wolst by du hâlde

yn dy meidrage en sjen litte
en achter dy litte

omdat der wat nijs oankomt
datst ek bewarje wolst

de keet fol guod de hûd sa 'n swiere winterjas
datst dy by it simmer deaswitst

en wêr sette wy dy dan del
aanst

en neist wa?

Voor de niet-Fries-lezenden in het Nederlands:

het zeggen tot het niet meer geldt

je wilt het bewaren
zodat het hetzelfde blijft

je wilt het bewaren
tot het meer waard wordt

hetzelfde dat wat waard blijft
wil je bij je houden

in je meedragen en laten zien
en achter je laten

omdat er wat nieuws aankomt
dat je ook wilt bewaren

de tent vol zooi je huid zo'n zware winterjas
dat je je in de zomer doodzweet

en waar zetten we je dan neer
straks

Dichter(s): Tsead Bruinja

Locatie: Coördinaten: (53.19957376660405, 5.793892612535467)

Taal: Fries

Datum geplaatst: september 2013

Initiatiefnemer: Stichting Poëzietableaus Leeuwarden

Opmerkingen of wetenswaardigheden: 'Onthuld' bij de opening door koningin Máxima van het Fries Museum (op 13 september 2013) : het ligt er direct voor de ingang, op het Wilhelminaplein.

Meer info: https://www.poezieroute.nl/kaart/tsead-bruinja Meer over de schrijver op https://www.tseadbruinja.nl/

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.