Jantje zag eens pruimen hangen

De pruimeboom
Eene vertelling

Jantje zag eens pruimen hangen,
o! als eieren zo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik, om een hand vol pruimen,
ongehoorzaam wezen? Neen.
Voord ging Jantje: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het loopen tegen
voor aan op het middelpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken;
nu heeft vader Jantje lief.
Daar op ging Papa aan 't schudden,
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen op een galop.

Dichter(s): Hiëronymus van Alphen

Locatie: Kerkpad 2, Winsum, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Het kindergedicht uit vervlogen jaren past perfect bij het Kinderboekenhuis omdat het geldt als het begin van de kinderliteratuur.

Boek: Uit: 'Kleine gedigten voor kinderen' (1778)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is na de opening van het Kinderboekenhuis op de noordgevel aangebracht.

Meer info: Zie https://kinderboekenhuis.eu/ en https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20160522/37770/ en https://www.dbnl.org/gedichtbelicht/index.php?l=2017&gedicht=201709_coil001prui01

Naam invuller: Geke Haarlemmer

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.