KOM HIER IK ZAL

Tekst links:
KOM HIER IK ZAL
U TONEN DE B
RUID DE VROUW
DES LAMS EN
HIJ TOONDE MIJ
DE HEILIGE ST
AD JERUZALEM
NEDERDALENDE
UIT DE HEMEL
VAN GOD ENDE
HEERLIJKHEID
GODS VERLICHT
HAAR EN HAAR
LAMP IS HET
LAM
EN DE VOLKEN
ZULLEN BIJ
HAAR LICHT
WANDELEN
OPENBARINC 21

Tekst rechts:
ENDE HEERLIJK
HEID ENDE EER
DER VOLKEN
ZULLEN IN
HAAR
GEBRACHT
WORDEN EN IN
HAAR ZAL
NIETS ONREINS
BINNENKOMEN
EN NIEMAND
DIE GRUWEL EN
LEUGEN DOET
MAAR ALLEEN
ZIJ DIE
GESCHREVEN
ZIJN IN HET
BOEK DES
LEVENS
VAN HET LAM

Dichter(s): Onbekend

Locatie: Troosterlaan 65, Utrecht, Nederland

Taal: Nederlands

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Dit is een bijbeltekst, toegevoegd aan deze website tijdens de Inventarisatie Straatpöezie in Het Utrechts Archief op 9 maart 2017. De foto is gemaakt door Dick Goosen.

Naam invuller: Hannah Ackermans

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.