Laissez-passer

Laissez-passer

Enclave
Tussen Weelde en Zondereigen.
De weelde van het klein en onbeduidend zijn,
zonder eigen naam, zonder schutspatroon,
zonder voornemen, vaart of verwachting.

Een snipperstukje staat
met een lijntje naar het verleden,
geknipt voor dagjesmens en recreant.

U mag door.
U mag naar binnen.
Iedereen mag hier binnen.
Blijven mag wie er hoort.
De rest moet voort.

Een grens is maar een grens,
een land maar een land – het past
de een altijd beter dan de ander.

In de enclave tussen weelde en zondereigen,
tussen het hebben van een huis en het krijgen
van asiel, geeft een land zijn grenzen bloot.

Dichter(s): Nick J. Swarth

Locatie: Bels Lijntje, Baarle-Nassau, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 13-09-2015

Datum verwijderd: 13-09-2015

Relatie met locatie: Tekst en vormgeving zijn afgestemd op de locatie.

Initiatiefnemer: On-Site Poetry

Vormgever: Sander Neijnens

Opmerkingen of wetenswaardigheden: In het kader van Grensland Beleven / Bels Lijntje 2015. Tussen de dorpen Weelde en Zondereigen ligt in Nederland en naamloze Belgische enclave. Het gedicht is gedrukt als een laissez-passer document en wordt verschaft aan passanten.

Meer info: http://www.onsitepoetry.eu/bels-lijntje-2015.html http://www.onsitepoetry.eu

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.