Later stond hij in de Lichte Gaard

Later stond hij in de Lichte Gaard
nog naar de sterren te kijken.
Nu had hij bij zijn verdriet
nog de hik gekregen.

Dichter(s): C.C.S. Crone

Locatie: Lichte Gaard 8, Utrecht, Netherlands

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2001

Relatie met locatie: Het citaat gaat over een gebeurtenis in die straat, de Lichte Gaard.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Er zijn meerdere citaten van C.C.S. Crone te vinden in de openbare ruimte van Utrecht. Opvallend genoeg zijn ze allemaal uit prozateksten afkomstig, maar worden ze door regelafbrekingen als poëzie gepresenteerd.

Meer info: https://www.nrc.nl/nieuws/2001/10/12/gedenksteen-en-herdruk-voor-utrechtse-nescio-7560851-a513952

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.