Liedje voor de Kanaalzone

Er staan twee regels uit dat gedicht (die liedtekst) op de Bostosilo in de (nooit door toeristen bezochte) Kanaalzone.
Beneden langs
het lange kanaal
zijn we verhaal
naast verhaal
naast verhaal

Dichter(s): Joke van Leeuwen

Locatie: Deurnsebaan 81, 2170 Antwerpen, België

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Langs het kanaal staat een heel aantal bedrijven dat goederen aanvoert via het kanaal en opslaat langs het kanaal.

Initiatiefnemer: Stadsdichterschap van Joke van Leeuwen 2008-2010 Samenwerking met buurt.

Vormgever: Bob Takes

Boek: 'Hoe is 't. Gedichten in 't stad' (Querido)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Eind januari 2010 sloot Joke van Leeuwen haar stadsdichterschap af: gedurende twee jaar was zij stadsdichter van Antwerpen. Ze schreef in die hoedanigheid niet alleen gedichten: door samenwerking met ontwerper Bob Takes kregen die gedichten ook op allerlei manieren een bijzondere plek in de stad. Zo werd een digitaal gedicht op gevels en in warenhuizen geprojecteerd en was een gedicht van ruim een kilometer te lezen in de voetgangerstunnel. Als getuigenis van twee vruchtbare jaren en als inspiratiebron voor andere steden maakten Van Leeuwen en Takes het boek 'Hoe is ’t' (Querido). Het werd ingehuldigd met een buurtfeest. De werknemers van Bosto maakten spontaan grote pannen paella voor de aanwezigen.

Meer info: http://www.bobtakes.com/jokevanleeuwen/Hoe%20is%20%27t/Gedichten%20in%20%27t%20stad.html http://stadsdichterjokevanleeuwen.be/

Naam invuller: Piet Wollaert

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.