Liefde en wijn

'k Heb twee bronnen, die de voedsters
van mijn jeugdig leven zijn:
'k Leef bij Fillis door de Liefde -
op mijn kamer door den Wijn.

Dichter(s): Jacobus Bellamy

Locatie: Bellamystraat 91, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Boek: Gezangen mijner jeugd (1782)

Meer info: https://www.dbnl.org/tekst/bell002geza01_01/

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.