(lieve kitty)

(lieve kitty)

na een inktzwarte nacht
zijn we op weg naar huis
en zien in een klein plantsoen
de mussen rond takken tollen

wij draaien een pirouette rond de boom
en strelen zilverdauw met klaverblad

niemand heeft ons horen zingen
maar de hemel ademt honing
en de kaarsen van de kastanje
vlammen in de morgenzon

Maarten van den Berg 2013

Dichter(s): Maarten van den Berg

Locatie: ​De Beente 15, ​​6229 AV Maastricht​

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2013

Relatie met locatie: Gedicht en kunstwerk zijn gemaakt ter gelegenheid van de (her)opening van de Anne Frankschool in Maastricht.

Initiatiefnemer: Stg. Dichter in Beeld

Vormgever: Maarten van den Berg en Tycho Flore

Meer info: Meer informatie over gedicht, dichter en locatie zijn te vinden op www.dichterinbeeld.nl

Naam invuller: Gijs C. van Elk

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.