LUISTER NAAR HET STADIG STROMEN

LUISTER NAAR HET STADIG STROMEN
VAN GEZEKERD EN GEZUIVERD WATER
NAAR VEILIGHEID VERANKERD IN BASALT
DIT IS HET HUIS VAN HET WATERWETEN

Dichter(s): Niels Blomberg

Locatie: Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Het gedicht hangt op het waterschapshuis, hoofdkantoor van waterschap Zuiderzeeland. Het beschrijft de werkzaamheden in het waterschapshuis.

Initiatiefnemer: Waterschap Zuiderzeeland

Vormgever: Custom media, Emmeloord

Boek: Woordenstroom, de tweede bundel van Niels Blomberg, waterdichter van waterschap Zuiderzeeland.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Sinds 2006 is Niels Blomberg waterdichter van waterschap Zuiderzeeland, dat belast is met het waterbeheer in de provincie Flevoland.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.