Maaie op it iis

Joech de maitiid folle wille,
Ek de winter is my djoer;
As 'k dy sjoch, sa moai en krigel,
D' eagen fol fan heger fjoer.

Mei de faam der oer te waaien,
Wat in wille foar in Fries!
Binn' de beammen keal en neaken-
Dat is: maitiid op it iis.

Dichter(s): Pieter Jelles Troelstra

Locatie: Weddesteeg 4, Leiden, Nederland

Taal: Friesch

Datum geplaatst: 28 november 1999

Initiatiefnemer: Stichting TEGEN-BEELD

Vormgever: Beeld: Ben Walenkamp. Typografie: Jan Willem Bruins

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De Friesche vlag op de achtergrond staat een kwartslag gedraaid.

Meer info: http://www.muurgedichten.nl/troelstra.html

Naam invuller: Thomas van 't Groenewout

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.