mens jij

mens jij meander
tussen je bron en zee

Dichter(s): Y. Né

Locatie: Rijnstraat, Breda, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2000

Relatie met locatie: De oude volkswijk Westeinde werd tegen de zin van de bewoners in gesloopt, hoewel de woningen in slechte staat waren. Nieuwe woningen kwamen ervoor in de plaats; een aantal oude bewoners keerde terug. De straten zijn naar rivieren genoemd. In de dichtregels spelen de ‘rivier’ en ‘verandering’, ‘nieuw’ en ‘oud’ een rol.

Initiatiefnemer: Initiatief: Jacques Smit, directeur van WonenBreda, (voorheen Volkshuisvesting Breda, nu Breburg).

Vormgever: Y. Né

Boek: Het gedicht werd gepubliceerd in 'Hier mag niets af zijn, verzamelde gedichten 1990-2005', door Y. Né, (2009, De Geus).

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is aangebracht in het kader van de feestelijke oplevering van de nieuwe woningen in de wijk Haagpoort/Rivierenbuurt. Het hele project dat door Y. Né is vormgegeven draagt de titel 'Mens jij meander'.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.