Mijn lief, in droom en gedachte ben je mij zo nabij

Mijn lief, in droom en gedachte ben je mij zo nabij
strelend zou ik zoete woorden willen schrijven langs je huid.

Maar dor en verward is mijn hart, nu het weet
van het tomeloos breken van leven
in de maalstroom van chaos en geweld die oorlog heet.

Beminde, ik bid dat dit strijden voorbij mag gaan
dat wij elkaar weer zullen hervinden.

Dichter(s): Pien Storm van Leeuwen

Locatie: Minderhoutdorp 27-29, 2322 Hoogstraten, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 14 december 2014

Relatie met locatie: Het monument staat bij de kerk in Minderhout (België), waar in 1814 een heftige strijd werd gestreden tussen de troepen van Napoleon en de geallieerden.

Initiatiefnemer: Stadsbestuur Hoogstraten, België

Vormgever: Bronzen beeld van Luk van Soom, arduinen bank van Pien Storm van Leeuwen

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het bronzen beeld 'Het Verlangen' stelt een strijder voor die aan het front een brief schrijft aan zijn geliefde. Tijdens het schrijven denkt hij zo sterk aan haar dat zij als droombeeld voor hem verschijnt. Hij schrijft op haar lichaam de eerste regels van de poëtische brieftekst die in zijn geheel op de arduinen bank te lezen is.

Meer info: www.pienstormvanleeuwen.nl

Naam invuller: Pien Storm van Leeuwen

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.