Nacht

Slechts ik, dus vroeg eens opgestaen,
Zie ‘t ryzend licht der schoone maen
Op gevels blikkeren en torens.

Dichter(s): H.C. Poot

Locatie: Jacob Gerritstraat, Delft, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Toen boer-dichter HUBERT KORNELISZOON POOT (1689 – 1733) trouwde gaf hij het boerenbedrijf in Abtswoude op en verhuisde naar Oude Langendijk 25 (nu de Bodyshop) waar hij een tabakshandel begon. De zijgevel aan de Jacob Gerritstraat is verfraaid met een dichtregel uit het gedicht Nacht. POOT beschreef daarin de sterrenhemel boven, naar men aanneemt, de Delftse Markt.

Boek: Uit: 'Schrijvers over Delft - acht literaire routes' (2008)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Hieronder staan de eerste twee strofen van het gedicht 'Nacht', dat in totaal 108 regels telt. De woorden op de gevel komen uit de tweede strofe. De gouden dagh bestraelt althans, Uit een’ ganschvreemden hemeltrans, ‘t Verre aerdryk onzer tegenvoeters. De pasvolklonken middernacht Boeit hier, door vaek en slaep, (die heusche zorgverzoeters) Al ‘t sterfelyk geslacht. Slechts ik, dus vroeg eens opgestaen, Zie ‘t ryzend licht der schoone maen Op gevels blikkeren en torens. Zy meet het blaeu met elpe schreen; En scheurt, in koelen moedt, met haere zilvre horens, De donkerheid vanëen [...]

Naam invuller: Margriet van Bebber

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.