Now is et al weer zeuven jaor

now is et al weer zeuven jaor,
dat wi’j in vrede leven.
en ieder jaor, de vierde mei,
dan daenken wi’j nog even
an oonze helden uut ‘t verzet,
die veur de vri’jhied vullen!
temeensen…dat was grif oons plan!
mar ‘t bleef meerstal bi’j: zullen!
et schient, wi’j bin mit oonze nood,
heur offers ók vergeten…
en ‘k vraoge mi’j mit schaemte of:
zol nederlaand nog weten?

‘daoromme gaon wi’j ok van ’t jaor
weer ‘n stille omgaank holen.
en gaon w’uut eerbied en uut daank
de hanen effen volen…
dan doen wi’j ‘t niet mit haat of wrok,
dat moe’n wi’j hiel goed weten!
wi’j holen dit gebruuk in zwang
opdat wi’j nooit vergeten…

Dichter(s): H.J. Bergveld

Locatie: Brink 1 103, Oosterwolde, Nederland

Taal: Stellingwerfs

Datum geplaatst: 5 mei 1985

Initiatiefnemer: Gemeente Ooststellingwerf

Vormgever: Piet Keuning, Jos Mosselveld, Kees Hoogendam

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Meer over dit sobere monument op https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/382/oosterwolde-verzetsmonument Op de twee andere panelen zijn resp. een wachttoren en een rij huizen afgebeeld.

Meer info: De complete tekst van het gedicht vind je hier: https://www.stellingplus.nl/84-monement-gedicht-bergveld/

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.