Nu er lanterfantend twee stenen

Dichter(s): Marcel van Maele

Locatie: Sint-Pietersplein, Gent, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2000

Relatie met locatie: De locatie werd gekozen omwille van de aanwezigheid van een gedenkteken tegen extreme armoede aan de trap die naar de Sint-Amandstraat leidt. Op 17 oktober 1994, werelddag van het verzet tegen extreme armoede, werd ‘de steen van de mensenrechten’ op het Sint-Pietersplein onthuld. De tekst van de steen luidt als volgt: ‘Op 17 oktober 1994 zijn burgers van ons land, verdedigers van de rechten van de mens en de burgerlijke vrijheden op dit plein bijeengekomen. Met de levendige herinnering aan de strijd voor de menselijke waardigheid hebben zij hulde gebracht aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Omdat armoede geen noodlot mag zijn, hebben zij zich solidair verklaard met allen die waar ook ter wereld een gevecht leveren om uiterste armoede te beëindigen. Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.’ (Het citaat is van Joseph Wresinski. Deze priester gaf impuls aan het ontstaan van een beweging met de armsten, die hij later het volk van de Vierde Wereld zal noemen. Deze beweging wil de uitsluiting die het gevolg is van extreme armoede doorbreken en alle vooroordelen daaromtrent uitbannen.)

Initiatiefnemer: Poëziecentrum, Hotsy Totsy, Honest Arts Movement en Stad Gent-Departement Cultuur, sport en Vrije Tijd/Cultuurdienst

Vormgever: Marcel van Maele

Boek: Tweeluik (Manteau, 1977; aangepast voor de Poëzieroute)

Meer info: Dit gedicht maakt deel uit van de Gentse poëzieroute. Je kan deze route op je eentje lopen (gratis folders in Poëziecentrum) of met een gids. Meer info: http://www.poeziecentrum.be/educatief-aanbod/poezieroutes Je kan de route ook downloaden: http://www.literairgent.be/wandelingen/poezieroute/ Poëziecentrum, Hotsy Totsy, Honest Arts Movement en Stad Gent-Departement Cultuur, sport en Vrije Tijd/Cultuurdienst

Naam invuller: Poëziecentrum

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.