O Utreght, lieve Stadt, hoe soud’ick U vergeeten

O Utreght, lieve Stadt hoe soud ick U vergeeten
Almosten ver van U mijn dagen sijn versleten
Tien mael op eenen dagh verhef ik uwen stadt
Die soo mijn oordeel lijt et al te boven gaet
Want doen mijn trurigh herdt denckt aen die werde sielen
Die doen ic afschijt nam, mijn om het herte vielen,
Dan vlight mijn ziel daer heen en volght den sterken ban
Die al mijn toghten bint aen 't lieve vaderlant

Dichter(s): Anna Maria van Schurman

Locatie: Magdalenastraat, 3512 NG Utrecht, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: september 2018

Relatie met locatie: Anna Maria van Schurman schreef dit gedicht van 140 regels in Keulen toen ze bijna verging van heimwee naar Utrecht (februari 1654).

Initiatiefnemer: Bewoners Keukenstraat- Magdalenastraat, Gemeente Utrecht, woningbouwvereniging Mitros en Pieta van Beek

Boek: Uit: 'Verbastert christendom': Nederlandse gedichten van Anna Maria van Schurman (1607-1678). Ed. Pieta van Beek. Houten: Den Hertog, 1992: 66-92.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is samen met een handtekening van Anna Maria van Schurman en een tegeltableau over haar leven en werk geplaatst bij de metamorfose van een vies steegje naar een prachtig groen hofje. Burgemeester Van Zanen heeft het Anna Maria van Schurmanhofje geopend.

Meer info: www.annamariavanschurman.org

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.