oevers zijn

oevers zijn weerloze uitersten waar water
zaait om te veranderen

Dichter(s): Y. Né

Locatie: Amstelstraat - Scheldestraat Breda

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2000

Relatie met locatie: De oude volkswijk Westeinde werd tegen de zin van de bewoners in gesloopt, hoewel de woningen in slechte staat waren. Nieuwe woningen kwamen ervoor in de plaats; een aantal oude bewoners keerde terug. De straten zijn naar rivieren genoemd. In de dichtregels spelen de ‘rivier’ en ‘verandering’, ‘nieuw’ en ‘oud’ een rol.

Initiatiefnemer: Initiatief: Jacques Smit, directeur van WonenBreda, (voorheen Volkshuisvesting Breda, nu Breburg).

Vormgever: Y. Né

Boek: Het gedicht werd gepubliceerd in 'Hier mag niets af zijn, verzamelde gedichten 1990-2005', door Y. Né (2009, De Geus).

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is aangebracht in het kader van de feestelijke oplevering van de nieuwe woningen in de wijk Haagpoort/Rivierenbuurt. Het hele project dat door Y. Né is vormgegeven draagt de titel 'Mens jij meander'.

Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.