Om Wommels hinne

ik hâld fan de hertstocht fan de Wâlden
it smûke fan in beamwâl op ‘t Heechsân
it stege fan de klaai leit my ek nei
blommen fekken kleuren yn ‘e Bjirmen
de slinger fan de Slachte troch it lân

mar sljocht bin ik op Spannum en Kûbaard
dy sealtektoer, sa’n âlde pastorije
it stompe en it spitske byinoar
om Wommels hinne lizze hert en aard

en ik dichtsje en dichtsje my in bân
al dy fersen wurde rûte en wei
dy’t ik begean wol dy’t ik ferstean wol
en yn ‘e fersen steane loft en lân

Dichter(s): Willem Abma

Locatie: Coördinaten: (53.117506, 5.58966)

Taal: Fries

Datum geplaatst: Voorjaar 1994

Relatie met locatie: Het pad loopt 'om Wommels heen', en kijkt uit - o, wrang toeval - op een al jaren leegstaand groot bedrijfsbebouw waar ooit een meubelzaal groots & meeslepend dacht meubels te gaan verkopen. Maar dat pand is een nu een treurige en veel te zichtbare herinnering aan het vooruitgangsoptimisme (markt! markt!) van ruim twintig jaar terug. Wat daarmee gaat worden? Aan de andere kant (over de provinciale weg heen) zicht op de weilanden en Kubaard.

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van Gedeputeerde Staten van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Meer info: (In het Fries) https://www.sirkwy.frl/index.php/schrijvers-biografieen/22-a/383-abma-willem-2 (Nederlands) https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=abma001 (In de Wikipedia) https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Abma Op video: Skriuwers yn byld (Omroep Friesland): interview Willem Abma https://weromrop.omropfryslan.nl/nl/uitzending/skriuwers-yn-byld-willem-abma

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.