Ondanks alles strijdt het ideële tegen het materiële

Ondanks alles strijdt het ideële tegen het materiële

Dichter(s): Piet Mondriaan

Locatie: Coördinaten: (52.15682013393795, 5.384527270002359)

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1994 (50 jaar na Mondriaans sterfdatum)

Relatie met locatie: Wellicht is deze gedachte buiten de context van dit artikel over de 'nieuwe kunst' uit de jaren '20 van de vorige eeuw ook van toepassing is op alles wat de gemeente aan woorden en daden realiseert?

Initiatiefnemer: Gemeente Amersfoort i.s.m. Mondriaanhuis

Vormgever: Bogdan Bocanet

Boek: Zin uit de tekst 'De huif naar de wind', van Piet Mondriaan, opgenomen in 'De Stijl', internationaal maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en kultuur; zesde jaargang, 1924, no.6/7 Een uitgebreid citaat: "Tegelijkertijd is er, als een groot tegenwicht, bijna in alle landen een opkomen voor de nieuwe idee te constateeren. Ondanks de teruggang eenerzijdsch is de behoefte aan en het doorzetten van abstracte kunst merkbaar. Hieruit blijkt dat deze kunst werkelijk een uiting van den nieuwen tijd is die zich tegen alles in moet voort zetten: dat zij een werkelijke levensbehoefte is. Ondanks alles, strijdt het ideële tegen het materieele. Krachtig wordt ook aangetoond, dat evolutie der kunst wel bestaat en is ontwikkeling en geen teruggang. Dat abstracte kunst, ontwikkeld uit naturalistische, onmogelijk tot zijn oorsprong terug kan komen."

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Deze tekst maakt deel uit van de een viertal citaten uit het werk van Mondriaan die in 1994 op of in de omgeving van het stadhuis zijn geplaatst. Zij verwijzen naar water, vuur, aarde en lucht. Hoe Mondriaan een en ander geduid zou hebben? Goede vraag, goede vraag. Overigens: de gemeente Amersfoort gaat een 'Nieuw Huis voor de Stad' bouwen (zie https://www.amersfoort.nl/toekomst-stadhuis-2.htm). Of en waar de teksten van Mondriaan c.q. het werk van ontwerper Bocanet daar een plaats krijgen is nog onbekend.

Meer info: De volledige tekst van de tekst van Mondriaan waar deze regel in voorkomt staat op: https://www.dbnl.org/tekst/_sti001stij03_01/_sti001stij03_01_0139.php

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.