Onvervreemdbaar

Dichter(s): Ida Gerhardt

Locatie: Wirdumerdijk 55-59, 8911 Leeuwarden, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: september 2001

Initiatiefnemer: Stichting Poëzietableaus Leeuwarden

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Vanaf september 2001 staat ‘Onvervreemdbaar’ op een blauwe hardsteen in het trottoir bij de bibliotheek. Dit gedicht maakt deel uit van de poëzieroute die sinds 1993 door de binnenstad loopt. Toen Mr. G.J. te Loo, na tien jaar burgemeester van deze stad te zijn geweest, dat jaar afscheid nam kreeg hij de eerste tien stenen van deze route cadeau. Het comité dat zich beraadde over een afscheidscadeau leek dit passend omdat de eerste burger van Leeuwarden blijk had gegeven van liefde voor literatuur en poëzie. Uit dit geschenk aan Te Loo vloeide de Stichting Poëzieroute Leeuwarden voort; deze particuliere stichting beoogt elk jaar een aantal stenen met gedichten door de stad te leggen. De redactiecommissie beslist welke gedichten worden geplaatst en zoekt sponsors die ook gedichten mogen voordragen. De bibliotheek, die sponsor wilde zijn, heeft in samenspraak met de redactiecommissie van de Stichting Poëzieroute Leeuwarden gekozen voor dit gedicht van Ida Gerhardt. Op het Gemeentelijk Lyceum in Kampen kreeg Te Loo van 1945 tot 1947 Griekse les van Gerhardt. Ook nadat hij voor de bètarichting koos, liet het beeldend vermogen van de taal hem nooit meer los.

Naam invuller: Stichting Poëzietableaus Leeuwarden

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.