Onvervreemdbaar

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen
en ademloos het blad omslaan,
ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.

Zij waren het van kind af aan.

Hen wenkt een wereld waar de groten,
de tijdelozen, voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan;
de enigen die ons nooit verstoten.

Dichter(s): Ida Gerhardt

Locatie: Harderwijk, Luttekepoortstraat 10

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 28-11-2008

Relatie met locatie: geplaatst in het trottoir voor een boekhandel

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Deze steen maakt onderdeel uit van de poëzieroute in Harderwijk. Toen de heer Hartman, die een filiaal van Plantage Books & More in Harderwijk begon, vatte hij het plan om een trottoirtegel met een gedicht van Ida Gerhardt in deze poëzieroute voor zijn boekwinkel te realiseren. Ida Gerhardt (Gorinchem 1905 – Warns- veld 1997) studeerde klassieke letteren en ontving vele prijzen. Zo kreeg zij in 1979 de prijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Ida Gerhardt leefde teruggetrokken en zocht zelden de publiciteit via een andere weg dan haar dichtbundels. Haar beroemdste gedichten zijn ‘De Gestorvene’ en ‘Het Carillon’. Het gedicht ‘Onvervreemdbaar’ is binnen een cirkel van 20 meter te vinden.

Meer info: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pcSVKHdahMsT14AOXyvR4JD6I7w&hl=en_US&ll=52.35016606784138%2C5.619307999999933&z=17

Naam invuller: Mieke van den Berg

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.