Op de Leenderhei

Vijf boomvalken fel jagend op libellen,
al flitsend door de blauwe najaarslucht,
gevangen in een hoog en schril gerucht,
alsof ze kiewend glazenmakers tellen.

Hoog boven een gesteven, helder ven
drijven er wolken naar het ijle zuiden.
Alsof hier al herfstige klokken luiden,
roept er een korhaan zijn verloren hen.

We kijken naar het glijden van de tijden
en het verleden schikt zich in zijn lot,
zie naar het bruin der uitgebloeide heide,

de doodse takken, naakt tot op het bot.
Ik sta hier met de liefste aan mijn zijde:
geluk doet weer zijn uitgelezen bod.

Dichter(s): Frans Hoppenbrouwers

Locatie: Leenderheide, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 31 juli 2017

Relatie met locatie: Bij toeval ontdekt tijdens een fietsvakantie.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is afkomstig uit het zogeheten Calendarium Poeticum. Het Calendarium van Frans Hoppenbrouwers is een gang door het jaar. Aan de hand van sonnetten voert de dichter ons van dag tot dag mee naar zijn innerlijke wereld, zijn twijfel en zijn zekerheden. Uitgaand van uiterlijke, direct herkenbare beelden, geënt op het seizoen, het weer, de kerkelijke vierdag, de burgerlijke gedenkdag, de folklore enzovoort, weet hij de lezer mee te nemen naar de diepere lagen van het dagelijkse leven. Goed beschouwd is het Calendarium één groot gedicht, onderverdeeld in 366 sonnetten. Elk etmaal krijgt evenveel aandacht, omdat een miezerige donderdagmiddag evenzeer bestaansrecht heeft als een heldere zondagmorgen, omdat het zeuren van de winter niet minder sprekend is dan het jubelen van de zomer. Het Calendarium is ook en vooral het eerlijke relaas van een vijfjarige periode uit het leven van een dichter die ogen en oren openhoudt. Het is een indrukwekkend bouwwerk, waaraan steen voor steen met zorg vorm is gegeven, zodat er een ruimte is ontstaan waarin men zich thuis kan voelen. Naar lijf en ziel.

Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Hoppenbrouwers http://www.cubra.nl/franshoppenbrouwers/

Naam invuller: Jan Timmermann

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.