Op de Zangkvnst van den Heere Joan Albert Ban

Ay Ban; nu zegh my toch wat is 't?
Wat is 't? (ay zegh, ik zal u danken)
Dat ghy, in 't barnen van dien twist
En stryt van ongelyke klanken,
My hooren laet dien lieven pais
Der Engelen, in Godts pallais?
My dunkt, ik hoor, in eene wolk,
Het paradys vol nachtegalen.
Hoe schiet dat schoongevedert volk
My in het oor zoo blyde stralen
Van toonen! kinders gunt my stilt.
Wie streelt myn hart? och Ban, het smilt.
Is nu de Blink in Thabors schyn,
En Godts Iordaen te zien in 't Spaeren?
Daer Iesus zangers bezigh zyn
Met galm van wint, en hemelsnaren.
Wie blaest dien galm? wie streelt die snaer,
Dan hoogh, dan laegh, dan middelbaer?
Ghy sult (zoo Haerlem, naer den Nyl,
Zich quyten gaet, voor 't zaligh teeken)
Met zulk een vyl en Englestyl
De Damiaetsche keten breeken.
Wat maekt de zaegh voor Haerlems boegh?
Een keel vol org'len is genoegh.

Dichter(s): Joost van den Vondel

Locatie: Coördinaten: (52.356292701231766, 4.855818755875849)

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2011

Vormgever: Anouk Vogel, Johan Selbing

Opmerkingen of wetenswaardigheden: In het fonteintje bij de ingang vanaf de Zocherstraat zijn de volgende regels verwerkt: My dunkt, ik hoor, in eene wolk, Het paradys vol nachtegalen. De tekst komt uit Vondel’s lofzang aan Joan Albert Ban, componist en zanger. Het is dus geen natuurlyriek. De zang van de nachtegaal is ook geen gebruikelijke Vondelpark-ervaring. Je bent geneigd de dichter van repliek te dienen: Dat droomt U hoor In gene kroon Een paartje krijsende parkieten

Meer info: De componist: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Joan_Albert_Ban; de vormgever: http://www.anoukvogel.nl/work/vondelpark-furniture

Naam invuller: Sybrand

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.