Opgepast

Ben je op twintig jaar niet rap,
Ben je op dertig jaar niet krachtig,
Ben je op veertig jaar niet knap,
Ben je op vijftig rijk noch magtig...
'k Vrees, dat ge al uw' levenstijd
Wel zult blijven, wat ge zijt!

Daarom, wat ge gaarne waart,
Knapen, maagden, mannen, vrouwen
Wordt het, der die dag verjaart;
Of 't zal later u berouwen:
Wie zijn' tijd voorbij laat gaan,
Blijft als Jut voor 't landhek staan

Dichter(s): Jan Pieter Heije

Locatie: Jan Pieter Heijestraat 153, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.