Oversteken

Opnieuw heerste in de uiterwaard het rusteloze
van stervelingen

maar ze droegen andere helmen, blauwe en gele
hoog op het hoofd als uitgelaten petten.

We trachtten de verre bewegingen te doorgronden
verzochten de rivier dringend zich te gedragen en
keer op keer dachten we terug aan de geniesoldaat

hoe hij een canvas boot over het blote water joeg
die woensdag om vijftien uur in '44.

Achteraf kunnen we hem en zijn kameraden
minuten stilte geven, maar nooit meer
de beloofde nacht, het tamelijk veilig duister.

De boog is gehesen, de koelte van beton bewaakt.
We zagen ginds het roerloze van pijlers groeien

beschouwden lang genoeg de overkant als overkant.
Er ligt een brug die het voorbijgaan draagt.

Dichter(s): Marijke Hanegraaf

Locatie: Hotel Nimma, Weurtseweg 478, 6541 BE Nijmegen

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 20 september 2019

Relatie met locatie: Het gedicht staat aan de voet van de brug 'De Oversteek'. Dat is ook de plek waar in 1944 Amerikaanse soldaten de rivier de Waal overstaken.

Initiatiefnemer: Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen

Boek: Uit: 'Stadsgedichten 2013-2014'

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is geschreven voor de opening van de stadsbrug 'De Oversteek'. Veel aandacht werd toen ook besteed aan die eerdere oversteek: Amerikaanse soldaten die in 1944 in gammele bootjes en midden op de dag onder zwaar Duits vuur de Waal overstaken, met als doel de Nijmeegse bruggen te veroveren. Dat gebeurde op 20 september 1944; de onthulling van het gedicht was op dezelfde dag, 75 jaar later. Van het gedicht is ook een Engelse vertaling als baken geplaatst, eveneens bij hotel Nimma.

Meer info: www.marijkehanegraaf.nl

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.