Paradys

Alear ha'k wenne yn 't hof fan Eden
dêr 'k no safier fan ôfdwaald bin
omjûn dan alle hearlikheden
sat 't nea in minsk betinke kin.

O, bliide tunen en rivieren
o kleare loft, o goede grûn -
ik koe de taal fan alle dieren
haw ider beest syn namme jûn.

En God wie altyd om my hinne
myn libben wie mei sines ien
ik koe him oan de waarme sinne
en oan itr rûzjend beamtegrien.

O paradys, sa grien begerze
myn hert lûkt nei syn oarsprong ta
en altyd sil 'k ûnwennich wêze
salang ik dy net werfûn ha.

Dichter(s): Fedde Schurer

Locatie: Coördinaten: (53.120321, 5.604918)

Taal: Fries

Datum geplaatst: Voorjaar 1994

Relatie met locatie: Aan de overkant ligt een groot door Natuurmonumenten beheerd weidevogelgebied, het Skrok. In het voorjaar (en ook later in het jaar) geeft het gezang van kieviten, grutto's, tureluurs, zanglijsters en vele andere vogels een behoorlijk paradijselijk gevoel.

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van Gedeputeerde Staten van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: it gedicht komt uit de bundel 'De gitaerby it boek' (2e dr. 1969, 3e dr. 1971, uitgave, Ambo, Utrecht) Over de bundel waar dit gedicht in voorkomt: https://literom-nbdbiblion-nl.kb.idm.oclc.org/detail/13116

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Meer over Fedde Schurer: (In het Fries) https://www.sirkwy.frl/index.php/schrijvers-biografieen/103-s/441-schurer-fedde In de DBNL : https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=schu021 In de Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fedde_Schurer Skriuwers yn byld: Fedde Schurer https://weromrop.omropfryslan.nl/nl/uitzending/skriuwers-yn-byld-fedde-schurer

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.