Parysche bruiloft

Am.: Die, door een vaste vreê, zyn achtbaarheit wil styven,
Om ’s ryx verscheurde leên een lichaam in te lyven.
Na.: Die, door zyn zusters trou, my geeft zyn hert en handt,
En daar door onzen staat een veilig onderpant.
Con.: Men gaf al lang ten hoof veel handen, luttel herten.
Am.: De vreê begint met vreught.
Con.: Maar ’t einde zal ons smarten.
Na.: Ey stel uw hert gerust. dit hof is omgedraait.
Am.: Gy ziet hoe hier de windt uit andre hoeken waait.

Dichter(s): Reyer Anslo

Locatie: Reyer Anslostraat, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Straat vernoemd naar deze tijdgenoot van Vondel

Boek: Parysche bruiloft (1649)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Tragedie over de Bartholomeusnacht in Frankrijk. In ‘Game of Thrones‘-termen de ‘Red Wedding’ van de 16e eeuw. Hugenoten werden op 23 augustus 1572 massaal vermoord nadat een van hun leiders, Koning Hendrik van Navarra, getrouwd was met de jongere zus van de Rooms-Katholieke Franse koning. Die vreugdevolle gebeurtenis had een stap in de richting van geloofs-vrede moeten zijn. In dit stukje tekst uit het eerste bedrijf bespreken drie van de Hugenoten de hoopvolle situatie direct na het huwelijk. Het gaat om Am(miraal: Gaspard de Coligny), Na(varra, de bruidegom), en Con(dé, page van de Coligny, en neef van Navarra). De in steen gebeitelde tekst verwoordt de blijmoedige visie van de Coligny. Hij zal het later met zijn leven moeten bekopen. Hendrik van Bourbon-Condé is de meewarige scepticus van het trio. Uit zijn reactie spreekt een vooruitziende blik, en een voorafschaduwing van de rest van Anslo’s tragedie.

Meer info: De volledige tekst van het treurspel is hier beschikbaar: https://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/AnsloBruiloftKarels1649.html

Naam invuller: Sybrand

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.