Pasen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula’s verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ’s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Dichter(s): Ida Gerhardt

Locatie: Zalkerdijk 41A, 8276 AB Zalk, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: Pasen 2016

Relatie met locatie: Dichter Ida Gerhardt (1905 – 1997) woonde in Kampen en fietste regelmatig over de Zalkerdijk. Dit IJssellandschap vormde haar inspiratiebron voor poëzie.

Initiatiefnemer: Dorpsbelangen Zalk

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.