Peaske / sing for the sun your lyric’ lark

Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk,
dû brune troubadour,
sjong foar flinters en fisken, ljurk,
greiden en marren oer,
sjong alle loften fol júchhei,
sjong alle dagen ljocht,
wetter en wyn dy sjonge mei,
de kym dy tilt fan nocht.

Meitsje alle fûgels dronken, ljurk,
en fiterje dyn koar,
hwa jit gjin wize kenne, ljurk,
sjong dû 'm harren foar,
dû bist in master as gjinien,
dyn siel is fan muzyk,
hwa hat foar God en sinne stien,
hat 'n kiel, dyn kiel gelyk?

En sjong ek foar de minsken, ljurk,
sjong dû ús klachten dea,
sjong fan in iiv'ge moarntiid, ljurk,
en sjong ús nachten rea,
sjong, dat de dea forliezer is,
sjong, dat it libben wint,
sjong, dat it Peaske, Peaske is
en dat Gods dei bigjint.

Dichter(s): Inne de Jong

Locatie: Coördinaten: (53.080050462858715, 5.538051029148696)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: Ljurkelyrik, leeuwerikenlyriek: een en al uitbundigheid, de zingzang van de veldleeuwerik, die duizelingwekkend hoogvliegend luidzingend op en neer gaat, de hele ruimte vullend met zijn jubel. De skylark, de ljurk dus.

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: Verscheen in 'DeTsjerne', litterair tydskrift, jrg. 10, no.3 (1955)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De Nijemirdumse schoolmeester en autodidact De Jong vond zelf de vertaling van 99 kwatrijnen van de Perzische dichter Omar Khayyám zijn belangrijkste werk. Hij deed dat aan de hand van de Engelse vertaling van Edward Fitzgerald (1809-1883).

Meer info: Meer over de auteur (Fries) : https://www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/39-j/311-jong-inne-de Ook op: https://www.nijemirdum.nl/geschiedenis/historisch-nijemirdum/inne-de-jong

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.