Prinsetún

Ljochte dagen komme wer op nij,
Fiere bylden geane my foarbij!
Alde paden binne my sa djoer,
Noch is wat fan ’t goede libben oer.

Einen kwêkje trou har hjerstesang
O wat hâldt it djip wjerklinken lang!
Oer de tún it giele blêdetek,
Fivers râne hat syn dreambestek.

Boppe dichters jierren bin ik âld,
Mar dizz’ dei haww’ wûndere krêften wâld;
Lichte rimen komme op my ta
En eat fan in sjongstim njundert sa.

Dichter(s): Obe Postma

Locatie: Groeneweg 1, Leeuwarden, Nederland

Taal: Fries

Relatie met locatie: De wat grafsteenachtige plaat met de tekst ligt bij het Historisch Centrum Leeuwarden, vlakbij Tresoar, de schatkamer van de Friese geschiedenis en literatuur, met daar vlak achter de Prinsentuin.

Initiatiefnemer: Een van de inmiddels 55 gedichten die samen de (nog steeds groeiende) poëzieroute door Leeuwarden vormen. De wandeling kreeg in 1993 voor het eerst gestalte toen John te Loo bij zijn afscheid als burgemeester van de Friese hoofdstad een serie poëzietableaus aanbood. Sindsdien zijn tientallen gedichten aan de route toegevoegd. Aanvankelijk ging het vooral om bestaand werk. Later kregen dichters ook de opdracht om een nieuw Fries of Nederlandstalig gedicht te maken, dat goed paste bij de plek waar de poëziesteen werd aangebracht.

Boek: Obe Postma – Samle fersen. Mei in ynlieding fan Philippus Breuker. Besoarge troch Tineke Steenmeijer-Wielenga (2005). Uitgave Friese Pers/Noordboek

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Postma wordt wel gezien als de belangrijkste Friese dichter van de 20e eeuw : in 1997 verscheen een keuze uit zijn werk met de Nederlandse vertaling van Jabik Veenbaas onder de titel Van het Friese land en het Friese leven. Fan it Fryske lân en it Fryske libben (Wijdemeer, Leeuwarden, 2018, isbn 9789492052469)

Meer info: Meer over leven en werk van deze Friese dichter en wetenschapper: https://www.frieseliteratuur.nl/obe-postma/ Er bestaat een Obe Postma Selskip dat lezingen en studiedagen organiseert, en eigen publicaties uitgeeft. Zie daarvoor http://www.obepostma.nl/

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.