Psalm 40

BEATUS HOMO QUI INTELLIGIT SUP
EGENUM ET PAUPERE
(‘Gezegend zij de mens die acht slaat op de gebrekkige en de arme’)

Dichter(s): Onbekend

Locatie: Springweg 102, Utrecht, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Afbeelding van de gevelsteen boven de Weeshuispoort

Initiatiefnemer: Het gereformeerde burgerweeshuis

Meer info: Ingevuld tijdens een inventarisatiesessie van het Utrechts Archief. Foto door Dick Goosen.

Naam invuller: Emma Oudhuizen

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.