Psalm 41

beatus qui intelligit super egenum & pauperem:
in die mala liberagit eum Dominus

Leuvense Bijbel:
Salich is die man die hem verstaet op den behoeuighen ende den armen, inden quaden dach sal hem die Heere verlossen.

Statenvertaling:
Welgelucksalich is hy, die sich verstandichlick draecht tegen eenen elendigen: De HEERE sal hem bevrijden ten dage des quaets.

Nieuwe Bijbel Vertaling:
Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven

Dichter(s): Koning David

Locatie: Amstel 86-98, Amsterdam, Nederland

Taal: Latijn

Datum geplaatst: 1746

Relatie met locatie: Swigtershofje, hofje voor oude katholieke vrouwen.

Initiatiefnemer: Isaak Swigters

Vormgever: Pieter Pantel

Boek: Vulgaat Bijbel

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De Rooms-Katholieke aard van het hofje blijkt uit een eigenaardigheid in het opschrift. ‘Beatus qui intelligit...’ is psalm 41 in de Hebreeuwse Tenach; een nummering die ook in de Statenvertaling wordt gevolgd. Het opschrift lijkt echter te verwijzen naar psalm XL V:j, dwz 40, vers 1. Dit is de nummering in de Vulgaat, de bijbelvertaling in het Latijn van Sint Hiëronymus. De Leuvense Bijbel die in de 18e eeuw door Rooms-Katholiek Nederland werd gebruikt volgde de kerkvader daarin. Ook op het Gereformeerde Weeshuis in Utrecht is dit vers overigens als psalm 40 weergegeven. Dat komt in dat geval omdat de gevelsteen gehouwen werd vóór de publicatie van de Statenbijbel in 1619: https://straatpoezie.nl/gedicht/psalm-40

Meer info: Over het Swigtershofje: https://hofjesinamsterdam.nl/swigtershofje

Naam invuller: kees besseling kabath & Sybrand Boer Iwema

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.