Reade slofkes

Ik ha twa reade,
papaverreade slofkes kocht,
no wol ik dûnsje
as it famke mei de reade skuon:
op ‘e line
fan dyn hert,
nei myn hert,
dûnsje ik in pirûet
op papaverreade slofkes,
op ‘e line
nei dy ta,
wol ik ha,
dûnsje wy de pas fan twa,
om en om,
nei elkoar ta,
piruêt en pas fan twa,
op ‘e reade slofkes.

Dichter(s): Tsjits Peanstra

Locatie: Franekereind 3, Bolsward, Nederland

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: Nee, hier geen danszaal noch disco. Achter de rode baksteenmuur woont een bedrijf dat machines bouwt. Maar kun je niet overal dansen met of zonder rode slofjes,'van mijn hart, naar jouw hart'?

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: Eerst verschenen in De Tsjerne, jrg. 10, 1955. Uit: Tsjits Peanstra, Neierhân. Samle Fersen, Ljouwert, Frysk en Frij, 1999.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Albertina Soepboer schreef over dit gedicht: 'Oare reade slofkes; ier wurk fan Tsjits Peanstra op 'e nij lêzen'. Zie: https://ugp.rug.nl/uswurk/article/view/27400/24818.pdf

Meer info: Meer over de auteur (Fries) : https://www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/45-p/211-peanstra-tsjits Haar werk zie verder: https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=pean002

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.