Rêstich lêze

Rapper lêze is hast gewoan
it past perfekt by jo en no
mar it ferstân
nimt leaver wat de tiid

jout it boek de romte om
te rypjen
de hastige holle
tusken de rigels troch
rêstich
oan kultuer te slypjen.

Feiten en fiksje fleane
ús sa no en dan
ûnder in snipperke twang
starich mar letterlik
om de earen.

Dichter(s): Andries de Jong

Locatie: Oosterstraat 12, 9203 BB Drachten, Netherlands

Taal: Fries

Datum geplaatst: februari 2018

Relatie met locatie: Gedicht over tijd nemen om te lezen op raam boekwinkel.

Initiatiefnemer: Andries de Jong

Vormgever: Mee

Meer info: www.raamrijm.nl

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.