Rottige Meente

Land van Linde, Tjonger en Scheene
waar op vroegerdagen
turfschepen zwaar beladen
door de venen voeren
mannen kromgebogen
spitten in grijze grond
en taaie vrouwen
turven lieten drogen

daar laat de waterjuffer nu
wulps haar vleugels trillen
daar vliegt de grote vuurvlinder
vrolijk in het rond

waar riet en trilvenen elkaar dragen
daar jubelt de natuur op zwoele zomerdagen

waar poldermolens Rietvink en Reiger
als reuzen over veld en water turen
met in de verte
Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen
daar mijmert in het midden Nijetrijne
stralend in de middagzon

net als ik hier
liggend in het gras en even verderop
- alleen een speelse otter die 't ziet -
het pas verliefde paartje
dobberend in een bootje
verscholen tussen 't riet
nergens glijdt de tijd zo stil
voorbij als hier
met de groene knolorchis en
gele lis in het vizier
tussen kragge en krabbenscheer
waar een hemelse rust
vol overgave mijn vermoeide ogen kust

Dichter(s): Ria Westerhuis

Locatie: Veendijk 6 Nijetrijne

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2017

Relatie met locatie: Het gedicht gaat over het natuurgebied de Rottinge Meente, locatie bevindt zich in dit gebied (Veendijk Nijetrijne).

Initiatiefnemer: Gemeente Stellingwerf

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Dichter Ria Westerhuis kreeg de opdracht van Gemeente Stellingwerf om een gedicht over het natuurgebied de Rottige Meente te schrijven. Dit in verband met de plaatsing van een toeristisch bord in mei 2017. Het gedicht is nadien ook op een bord verschenen en in augustus 2017 geplaatst bij de Scheenesluis vlakbij Molen de Rietvink, Veendijk te Nijetrijne.

Naam invuller: Ria Westerhuis

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.