Roze bril

als ik jou
correct zie

neig je
naar perfectie

als ik jou
perfect zie

behoef je
geen correctie

Dichter(s): Ronald Wijnia

Locatie: Rengerslaan 10, Leeuwarden, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2021

Relatie met locatie: Het gedicht is geplaatst op het gebouw van NHL Stenden Hogeschool.

Initiatiefnemer: Document Centre NHL Stenden Hogeschool

Boek: Uit: 'Frisse Lucht' (2020)

Meer info: www.taaltriggert.nl

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.