serat Kalatidha

Amenangi jaman édan
ewuh-aya ing pambudi
mèlu édan nora tahan
yèn tan milu anglakoni
boya keduman mélik
kaliren wekasanipun
dilalah karsa Alah
begja-begjané kang lali
luwih begja kang éling lawan waspada

Dichter(s): Ranggawarsita

Locatie: Kraaierstraat 34, Leiden, Nederland

Taal: Oud Javaans

Datum geplaatst: 1997

Initiatiefnemer: Stichting TEGEN-BEELD

Vormgever: Beeld: Ben Walenkamp. Typografie: Jan Willem Bruins

Opmerkingen of wetenswaardigheden: 'Het werk bevat een klacht van een oude dichter over betreurenswaardige sociale en politieke omstandigheden en het onrecht dat hem is aangedaan. (...) De serat Kalatidha is een beroemd werk. Dit is vooral te danken aan de zevende strofe. Hoewel deze strofe binnen het gedicht te lezen is als een verwijzing naar de tijd van schrijven, kan men haar ook buiten deze context interpreteren. De uitspraken van deze strofe kunnen altijd van toepassing zijn, ook in het hedendaagse Indonesië, en het is dan ook geen wonder dat vele Javanen haar uit het hoofd kunnen opzingen.'

Meer info: http://www.muurgedichten.nl/ranggawarsita.html

Naam invuller: Thomas van 't Groenewout

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.