Sint-Petrusmolen

Sint-Petrusmolen

Je stichter heeft hier geen geluk gevonden
Zijn buurman maalt al in dezelfde tijd
Op stoomkracht, wint de concurrentiestrijd
En ook de Spaanse griep slaat diepe wonden

Toch blijft zijn nageslacht je toegewijd
Maar voor je ogen wordt die band ontbonden
Als één der mulders Hein krijgt toegezonden
Een ongeluk dat tot je verkoop leidt

Je toekomst lijkt getoonzet in mineur
Terwijl je lijdend gangwerk klagend kraakt
Vertoont je romp en belt al scheur na scheur

Maar voor je stil voorgoed vervallen raakt
Grijpt Roggel in en schenkt je die grandeur
Die jou uiteindelijk tot winnaar maakt

Dichter(s): Frits Criens

Locatie: Nijken 24, Roggel, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: oktober 2013

Relatie met locatie: Windmolen op het Nijken

Initiatiefnemer: Frits Criens

Vormgever: Frank Coolen en Geert Smeets

Boek: Leven van water en wind, 2015

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht op plaquette is onthuld tijdens de Limburgse molendagen.

Naam invuller: Frits Criens

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.