Sneldicht (1883)

't Is jammer, daar zijn doornen aan de rozen!
Zoo klaagt de pessimist, naar 't redeloos gebruik.
Wij danken God, dat Hij, voor braven en voor boozen,
Met schoone rozen ciert den wreeden doornestruik.

Dichter(s): J.A. Alberdingk Thijm

Locatie: Alberdingk Thijmstraat, Helmersbuurt, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Hoekhuis aan de Alberdingk Thijmstraat

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Sneldicht (1883)

Naam invuller: Maarten

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.