Stiens en Britsum

Dichter(s): Waling Dykstra

Locatie: Truerderdyk 14, 9051 LC Stiens

Taal: Fries

Relatie met locatie: Het gedicht, getiteld 'Stiens en Britsum', staat net buiten Stiens en iets verder weg van Britsum.

Initiatiefnemer: Literatuerrûte Ljouwerteradiel

Boek: Karlêzing earste wurk

Naam invuller: Ton van ‘t Hof

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.